Заява до суду про встановлення факту що має юридичне значення

Заява до суду про встановлення факту що має юридичне значення

Зразок заяви про встановлення факту, що має юридичне значення

До Комунарського районного суду міста Запоріжжя

69104, м. Запоріжжя, вул. Малиновського, 7

Заявник: Руденко Ніна Іванівна,

69118, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 18, кв. 48

т/м 096 124 09 18

Зацікавлена особа: Приватний нотаріус

Запорізького міського нотаріального округу

Величко Дар’я Дмитрівна,

69002, м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду / Грязнова, 40/7, прим. 4

(061) 787 55 53 Судовий збір 243 грн. 60 коп.

Заява (в порядку окремого провадження) про встановлення факту, що має юридичне значення

13 липня 2014 року померла моя сестра – Степанова Любов Іванівна, що підвтердується свідоцтвом про смерть серії І-ЖС № 327136 від 04 червня 2015 року. Після її смерті залишилась спадщина у вигляді земельної ділянки, що знаходиться на території Азовської сільської ради Розівського району Запорізької області, площею 6,9900 га та вкладів з відсотками у ПАТ «Державний Ощадний банк України». Згідно заповіту, посвідченому Лук’янець Л.В., приватним нотаріусом Авдіївського міського нотаріального округу Донецької області 17.05.2012 року за р. № 600.

Степанова Л.І., заповідала мені все майно, яке належатиме їй на день її смерті. 24 вересня 2015 року я звернулась до приватного нотаріуса Величко Д.Д., з заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину. Однак у видачі свідоцтва про право на спадщину мені було відмовлено, оскільки при видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріус зобов’язаний перевірити факт смерті, час і останнє місце реєстрації для визначення кола спадкоємців та місця відкриття спадщини. Таким чином нотаріус не має можливості перевірити коло спадкоємців відповідно до п. 3 ст. 1268 ЦК України.

Відповідно ч. 1, 3 ст. 1221 ЦК України: «…» Згідно з ст. 11-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»:… Спадкодавець на день смерті проживала одна за адресою: місто Авдіївка Донецької області, вул. Свердлова, буд. 36, що є зоною проведення антитерористичної операції у відповідності до пп. 2 п. 1 Розпорядження КМУ від 30 жовтня 2014 р. № 1053-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція».

Місто Авдіївка Донецької області є територією де безпосередньо проводиться антитерористична операція та тривають бойові дії, всі державні органи фактично не здійснюють своїх повноважень, отримати довідку про місце реєстрації спадкодавця із зазначенням хто на день смерті з нею проживав або надати будинкову книгу, я не маю жодної можливості. Саме тому цей факт я можу підтвердити лише в судовому порядку.

Факт проживання спадкодавця Степанової Любові Іванівни за адресою: місто Авдіївка Донецької області, вул. Свердлова, буд. 36 підтверджується наступники доказами:

 • Копією паспорту спадкодавця, де зазначено вказане місце реєстрації;
 • Заповітом в якому зазначене місце реєстрації спадкодавця;
 • Свідоцтвом про смерть, де вказане місце смерті місто Авдіївка Донецька область.
 • Той факт, що спадкодавець за вищевказаною адресою проживала одна, можуть підтвердити свідки:

  • Мироненко Катерина Вікторівна, яка проживає за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 18, кв. 50;
  • Потигіна Світлана Іванівна, яка проживає за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 18, кв. 50.
  • Наголошую, що у даній справі відсутній спір про право, оскільки крім мене, жодних спадкоємців на сьогоднішній день немає, на підтвердження цього факту я буду просити суд витребувати від приватного нотаріуса копію спадкової справи.

   В ч. 1, 3 ст. 1223 ЦК України, зазначено… Для підтвердження того факту, що я є єдиною спадкоємицею за заповітом, у цій справі необхідно витребувати копію спадкової справи щодо померлої Степанової Любові Іванівни. Отримати такі відомості самостійно я не має можливості, оскільки ці відомості є нотаріальною таємницею у розумінні ст. 8 Закону України «Про нотаріат».

   На підставі статей 3, 234, ст. 256-258 ЦПК України, —

   ПРОШУ СУД:

   1. Прийняти заяву до розгляду.

   2. Встановити факт проживання та реєстрації — Степанової Любові Іванівни за адресою: місто Авдіївка Донецької області, вул. Свердлова, буд. 36 на день її смерті 13 липня 2014 року та встановити, що вона за вказаною адресою проживала одна.

   3. Витребувати від Приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Величко Дар’ї Дмитрівни (69002, м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду / Грязнова, 40/7, прим. 4) копію спадкової справи щодо Степанова Любові Іванівни, яка померла 13 липня 2014 року.

   ДОДАТКИ:

  • Квитанція про сплату судового збору;
  • Копія паспорту заявника;
  • Копія свідоцтва про смерть Степанової Л.І.;
  • Копія заповіту;
  • Копія постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії;
  • Копія паспорту Степанової Л.І.;
  • Копія державного акту на право власності на земельну ділянку;
  • Копія ощадних книжок;
  • Копія заяви з доданими документами для заінтересованої особи.
  • law-zp.com

   Встановлення факту родинних відносин

   Родинні відносини (споріднення) (у теорії права) – кровний зв’язок між людьми, з наявністю якого закон пов’язує виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків. Правове значення має як пряме споріднення так і не пряме (бокове), коли родинні зв’язки виникають за наявності спільного пращура (родоначальника). Стосунки між подружжям не є родинними. Встановлення факту родинних відносин здійснюється судом в порядку окремого провадження. Суд вправі розглядати справи про встановлення родинних відносин, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки для заявника: право на спадщину, право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо.

   Суд не може відмовити в розгляді заяви про встановлення факту родинних відносин з мотивів, що заявник може вирішити це питання шляхом встановлення неправильності запису в актах громадянського стану.

   А куди необхідно звернутись із відповідною заявою? Заява фізичної особи про встановлення факту родинних відносин, подається до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем її проживання. Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду України.

   Хто може звернутися до суду? Справи окремого провадження суд розглядає за участю: заявника + заінтересованих осіб. Заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть бути: спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом, так і за заповітом і для яких у зв’язку із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки; особи, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини; інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих осіб; прокурор (про встановлення факту родинних відносин для осіб, інтереси яких він представляє за законом). Водночас справи про встановлення факту родинних відносин з метою одержання спадщини не можуть розглядатися судами, якщо заявник відповідно до статті 1224 Цивільного кодексу України усунений від права на спадкування. Разом із заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть брати участь і заінтересовані особи з метою захисту своїх інтересів або інтересів держави. Заінтересованими особами у справах про встановлення факту родинних відносин залежно від мети встановлення цього факту можуть бути й інші особи, які мають право на спадщину (брати, сестри, онуки, особи, на користь яких складено заповіт, усиновлені, територіальна громада за відсутності інших спадкоємців за законом і заповітом).

   ВАРТІСТЬ: за подання заяви особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому статтею 4 Закону України «Про судовий збір»: 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

   Які документи необхідно додати до заяви? Заява про встановлення факту родинних відносин повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 119 ЦПК України, так і вимогам щодо її змісту, передбаченим статтею 258 ЦПК України, зокрема в заяві повинно бути зазначено: який факт заявник просить встановити та з якою метою; причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; докази, що підтверджують факт. До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

   Так, до заяви можуть додаватись: докази, які підтверджують наявність цього юридичного факту (акти, анкети, автобіографії, листівки, сімейні фотографії, листи ділового та особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, обмінні ордери, погосподарські книги, виписки з домових книг та інші документи, які у собі містять відомості про родинні відносини осіб); довідки органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану; пояснення свідків, яким достовірно відомо про взаємовідносини померлого із заявником.

   Чи є підстави для відмови у відкритті провадження у справі? Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи, – залишає заяву без розгляду.

   Наприклад, для розгляду в порядку окремого провадження не може бути прийнята заява про встановлення факту родинних відносин, якщо заявник порушує справу з метою підтвердити в наступному своє право на жиле приміщення або на обмін жилого приміщення. У разі відмови в задоволенні вимог про визнання права на жилу площу або на обмін жилого приміщення, заінтересована особа має право звернутись до суду в порядку позовного провадження.

   Важливо! Рішення суду про встановлення факту, який підлягає Реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів.

   Тобто, рішення суду про встановлення родинних відносин не може бути підставою для внесення виправлень, змін чи доповнень в актовий запис, видачі заявнику нового паспорта.

   justks.gov.ua

   Встановлення фактів, що мають юридичне значення

   Зміст:
   1.Нормативно-правова основа
   2.Вимоги до позовної заяви
   3.Трохи про деякі типові помилки пов’язані із зверненням до суду

   Нормативно-правова основа

   Юридичні факти — це життєві обставини чи факти, з якими норми права пов’язують виникнення, зміну або припинення правовідносин. З точки зору права всі життєві факти, які так чи інакше зачіпають суспільні відносини, поділяються на юридично значущі та юридично байдужі, з якими пов’язують виникнення будь-яких юридичних наслідків.

   Згідно частини 1 ст. 234 ЦПК України, окреме провадження — це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

   Однак, не всі життєві обставини є юридичними фактами. Життєві факти (обставини) стають юридичними фактами не самі по собі або в силу якихось особливих властивостей, а внаслідок визнання їх такими державою і закріплення в законі.

   Закон надає юрисдикції суду встановлювати факти, що мають юридичне значення, але при певних умовах: факти, що підлягають встановленню, повинні мати юридичне значення, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або відмовити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право. Спір про право характеризує такий стан відносин, коли між сторонами існують певні розбіжності з приводу наявності, змісту та обсягу прав та обов’язків, здійснення яких неможливо без судового втручання.

   Якщо факт, який просить встановити заявник, не породжує юридичні наслідки для заявника, тобто від цього факту залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав заявника, а отже, є юридично байдужим і не підлягає встановленню в порядку, встановленому ст. ст. 256, 258 ЦПК України.

   Відповідно до ч. 2 ст. 259 ЦПКУ: «. Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, видаваних цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів. «

   Вимоги до позовної заяви

   У відповідності зі ст. 258 ЦПК України, в позовній заяві про встановлення фактів, що мають юридичне значення, має бути вказано:

   1. факт який заявник просить встановити та з якою метою;

   2. причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт, інакше суд може відмовити в цьому випадку: «. При цьому заявником не вказані належні обґрунтування неможливості виправлення зазначеної помилки в поза судовому порядку . » [1];

   3. докази, що підтверджують факт.

   Відповідно до ч. 2 ст. 256 ЦПК України, у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

   Заяву можуть залишити без руху і з такої причини: “. Крім того, заяву написано нерозбірливим почерком, і в деяких місцях є нерозбірливим . » [1]

   Трохи про деякі типові помилки пов’язані із зверненням до суду

   Як я вже друкував вище, що у відповідності до частини 4 ст. 256 ЦПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право.

   Досить поширена помилка, коли подають позовну заяву пов’язану із спором про право, замість встановлення фактів, що мають юридичне значення: «. Виходячи з предмета позову, суд приходить до висновку, що заявнику слід відмовити у відкритті провадження у справі та роз’яснити, що вона має право подати позов на загальних підставах . » [1], «. У відкритті провадження у справі за заявою ОСОБА_1, зацікавлена особа: Карлівська міська рада Полтавської області, про встановлення факту родинних відносин відмовити і роз’яснити заінтересованим особам, що вони вправі подати позов на загальних підставах . » [1]. Рекомендую, перед подачею позову проконсультуватись з юристом, щоб юрист вказав, чи є в цій заяві спір про право чи ні.

   Оскільки мова йде про юридичні факти, то ось приклад, коли ні заявник, ні представник заявника в заяві ні під час судового розгляду справи не вказали, з якою метою вони просять встановити наведені ними факти і які юридичні наслідки для них породжують. “. Заявник ОСОБА_1 звернулася в суд з заявою, в якій просила встановити факт відсутності його згоди, а також згоди її сім’ї на демонтаж дерев’яних дверей при вході в четвертий під’їзд будинку АДРЕС_1, а також на встановлення нових дверей з домофоном і електромагнітним запірним пристроєм . » [1]. Тобто не дотримання вимоги до позовної заяви.

   Ще одна важлива деталь пов’язана із судовою практикою: “. При цьому заявником не вказані належні обґрунтування неможливості виправлення зазначеної помилки у поза судовому порядку. . » [1]. Необхідно, перед тим як подавати позов звернутися (письмово) в державні органи регулює дану сферу правовідносин. Важливо звертатися письмово, тому що усна відповідь чиновника до позовної заяви не приєднується.

   Список використаної літератури:

   3222.ua

   Заява до суду про встановлення факту що має юридичне значення

   Непоодинокими є випадки коли в правовстановлюючих документах, які підтверджують право власності особи на майно та складений у порядку, передбаченому законодавством (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, державний акт на право приватної власності на земельну ділянку, заповіт, свідоцтво про право на спадщину та інші документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності) прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження особи, що зазначені в документі, не збігаються з ім’ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або паспорті. В таких випадках громадянин позбавлений можливості вільно розпоряджатися своїм майно.

   Слід зазначити, що для виправлення такої помили у правовстановлюючому документі існують два шляхи:

   Перший, позасудовий порядок, коли особа котра виявила невідповідність у правовстановлюючому документі звертається до підприємства, установи, організації яка видала відповідний правовстановлюючий документ, з проханням виправити виявлену в ньому помилку.

   Другий, у разі, якщо підприємство, установа, організацію, яка видала цей документ, не може виправити допущену в ньому помилку або така установа ліквідована та архівні документи не збереглися, громадянин має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого документа особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, не збігаються з ім’ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті.

   Така заява фізичної особи про встановлення факту належності правовстановлюючого документу розглядається судом в порядку окремого провадження і подається до суду за місцем її проживання .

   Окреме провадження — це вид непозовного цивільного судо¬чинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про під¬твердження наявності або відсутності юридичних фактів, що ма¬ють значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

   Тобто, це вид не позовного провадження, в якому відсутній сам по собі спір про право між заявником та заінтересованою особою. Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підстав, тобто в порядку позовного провадження.

   Заяву про встановлення факту належності правовстановлюючого документа можуть подавати:
   • власники правовстановлюючого документа, яким необхідно довести належність цього документа саме їм.
   • спадкоємці – власника цього документа для оформлення спадкових прав.
   • інші особи, які мають інтерес у встановленні факту.

   Заінтересованими особами — є особи яким рішення суду по справі може вплинути на їхні права або обов’язки. Зазвичай ними можуть бути: інші співвласники правовстановлюючого документа, органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, підприємства і організації не залежно від форми власності, що видавали правовстановлюючі документи тощо.

   Заява про встановлення факту належності правовстановлюючого документа подається до суду в письмовій формі і підписується заявником або його представником і повинна містити:
   • Який факт заявник просить встановити та з якою метою;
   • Причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
   • Докази, що підтверджують факт.

   До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

   Крім цього, за подання заяви про встановлення факту належності правовстановлюючого документа до суду необхідно сплатити судовий збір у визначеному Законом України «Про судовий збір» розмірі :

   • якщо заяву подано юридичною особою або фізичною особою-підприємцем — 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява подається до суду (для прикладу, з 1 січня 2018 року ставка судового збору в цій категорії справ становить 881 грн.).

   • якщо заяву подано фізичною особою — 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява подається до суду (для прикладу, з 1 січня 2018 року ставка судового збору в цій категорії справ становить 352 грн. 40 коп.).

   Законом України «Про судовий збір» передбачено, що від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди І та ІІ груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів тощо. В разі, якщо на особу, яка звертається до суду, розповсюджуються зазначені пільги по сплаті судового збору, докази на підтвердження цього мають бути приєднані до заяви, тобто заявник повинен надати завірену копію посвідчення інваліда І або ІІ групи тощо.

   Судовий розгляд заяви про встановлення факту належності правовстановлюючого документу закінчується ухваленням рішення, яким встановлюється факт належності документа особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, не збігаються з ім’ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті.

   Також завертаємо вашу увагу, що сам по собі встановлення факту належності документа не породжує для його власника жодних прав, юридичне значення має той факт, що підтверджується самим документом.

   smr.gov.ua

   Як встановити факт, що має юридичне значення?

   Що робити, якщо Ви втратили документи, які дають вам право вільно розпоряджатися своїм майном? Як відновити свідоцтво про шлюб чи розірвання шлюбу, документи про усиновлення? Ці та інші факти називаються фактами, що мають юридичне значення – тобто такі, з якими закон пов’язує виникнення, зміну або припинення правовідносин. Як встановити такі факти у випадку втрати відповідних документів, ми розкажемо Вам у цій статті.

   Можливість вирішення цієї проблеми врегульована цивільним законодавством. Так ст. 256 Цивільного процесуального Кодексу України (далі – ЦПК України) передбачено можливість встановити факт, що має юридичне значення, в судовому порядку. Але для можливості звернення до суду необхідна наявність певних умов.

   Наприклад, справи про встановлення факту належності особі паспорта, військового квитка, квитка про членство в об’єднанні громадян, а також свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану, судовому розгляду в окремому провадженні не підлягають.

   Тож за яких умов можна звернутися до суду?

   В порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо: – згідно із законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; – чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; – заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; – встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.

   В ст. 256 ЦПК України наведений невичерпний (неповний) перелік юридичних фактів, які можуть бути встановлені в судовому порядку, тобто суд розглядає справи про встановлення факту: 1) родинних відносин між фізичними особами; 2) перебування фізичної особи на утриманні; 3) каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню; 4) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення; 5) проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу; 6) належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім’ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті; 7) народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження; 8) смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті; 9) смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

   У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

   Щоб встановити факт, який має юридичне значення, у судовому порядку, особі потрібно подати заяву, а люди, яких торкається питання встановлення цього факту, будуть зацікавленими особами.

   Заява про встановлення фактів, які мають юридичне значення подаються до суду за місцем проживання.

   Заява має відповідати вимогам ст. 258 Цивільного процесуального кодексу України та загальним вимогам, встановленим ст. 119 ЦПК України і містити: 1) причини неможливості отримання або відновлення документа, що посвідчує цей факт. 2) найменування суду, до якого вона подається (ч. 1 п. 1 ст. 119 ЦПК України). 3) до заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника. 4) повне ім’я представника, його місце проживання, поштовий індекс та відомості про номери засобів зв’язку. 5) до заяви повинні бути додані документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. 6) заява, подана однією особою, може містити вимоги про встановлення декількох фактів, що мають юридичне значення, які підлягають розгляду судом в одному провадженні.

   Якщо Вам складно самим скласти таку заяву, або ви не знаєте, куди звернутися із проблемою втрати документів, і ви маєте право на адвоката за рахунок держави, -звертайтеся до місцевих центрів з надання БВПД на Закарпатті:

   * Ужгородський місцевий центр: 88017, м.Ужгород, вул.Загорська, 51

   * Мукачівський місцевий центр: 89600, м.Мукачево, вул.Горького, 25

   * Хустський місцевий центр: 90400, м.Хуст, вул.Карпатської Січі, 53а

   Також отримати відповіді на запитання, які стосуються безоплатної правової допомоги – змін в законодавстві, уточнити категорії осіб, що мають право на безоплатну правову допомогу та інші – можна, зателефонувавши на єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів).

   Наталія Дубчак,

   директор Хустського місцевого центру

   з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

   karpatskijobjektiv.com

   Читайте так же:  Приказ 306 мчс россии от 31052012
  Обсуждение закрыто.